CBRE

Tlačiť

Slovensko vedie v transakciách s malými kanceláriami

(Zdroj: openiazoch.zoznam.sk, 9.4.2012)
Transakcie spoločností s veľkosťou menej ako 500 metrov štvorcových predstavovali pritom vlani približne 60 % z celkového počtu transakcií na slovenskom trhu.
Slovensko má spomedzi krajín Visegrádskej štvorky (V4) počtom najväčší podiel uzatvorených transakcií kancelárskych priestorov s plochou do 500 metrov štvorcových.


Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti Colliers International, podľa ktorých v ostatných krajinách prevažujú transakcie nad tisíc štvorcových metrov. "Sektor malých a stredných firiem počtom uzatvorených transakcií na Slovensku dlhodobo tvorí nezanedbateľnú časť dopytu a situácia v tomto segmente dopytu je stabilná," vysvetlila Michaela Horeličanová z Colliers.

Transakcie spoločností s veľkosťou menej ako 500 metrov štvorcových predstavovali pritom vlani približne 60 % z celkového počtu transakcií na slovenskom trhu. "Pre slovenský trh je typické, že spoločnosti, ktoré majú centrály mimo Slovenska, u nás pôsobia iba prostredníctvom organizačných zložiek s výmerou do 500 štvorcových metrov," dodala Horeličanová.

Menšie kancelárske priestory sú pritom vhodné aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Podľa Róberta Čambala z portálu kancelárie.sk majú tieto subjekty veľmi veľký záujem o kancelárske priestory a ich podiel na transakciách je dokonca ešte väčší. "Ak by sme sa na to pozerali percentuálne, tak cez 80 % transakcií na trhu s prenájmom kancelárií spravia živnostníci a malé firmy," uviedol Čambal.

Malé firmy a živnostníci však majú na rozdiel od veľkých spoločností špeciálne podmienky pri podpisovaní nájomnej zmluvy. Podľa Olivera Galatu zo spoločnosti CBRE žiadajú predovšetkým flexibilné nájomné podmienky, najmä čo sa týka doby nájmu a výpovedných lehôt, keď uprednostňujú krátkodobé zmluvy na jeden až tri roky alebo zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace. "Živnostníci, malé a stredné firmy preferujú flexibilitu pri dĺžke nájmu a výpovedných lehotách, nakoľko ich biznis v čase rastie alebo sa zmenšuje. Tým pádom chcú mať možnosť veľkosť svojich priestorov prispôsobovať týmto podmienkam," doplnil Čambal.

Autor: SITA