CBRE

Tlačiť

CBRE darovala počítače škole v Petržalke

Bratislava, 11. december 2012

Študenti Spojenej školy Svätej Rodiny na Gercenovej ulici v Petržalke pracujú v tomto školskom roku vďaka sponzorskému daru spoločnosti CBRE na siedmich nových počítačov. V rámci výmeny počítačov za novšie modely darovala CBRE škole staršie počítače spolu s monitormi a príslušenstvom, pričom ich kompletnú prípravu a inštaláciu zabezpečila spoločnosť ITSDONE.

Počítače spoločnosť CBRE darovala škole po tom, čo sa rozhodla vymeniť vlastnú sieť počítačov za novšie modely. „Staršie počítače sú stále používateľné a bolo by škoda ich len tak vyhodiť. Školy častokrát nemajú dostatočné prostriedky na nákup nových počítačov, preto sme sa rozhodli pomôcť k skvalitneniu vzdelávacieho procesu aspoň takýmto spôsobom,“ uviedol riaditeľ CBRE Tomáš Hegedüš.

 Škola sponzorský dar vníma veľmi pozitívne, keďže počítače, ktoré mala doposiaľ k dispozícii, už boli príliš staré. „Naše počítače už boli skutočne staré, nedalo sa na nich pustiť video, ani rôzne edukačné programy pre žiakov, keďže boli príliš pomalé,“ uviedla riaditeľka školy Helena Jánošíková. Nové počítače škola využíva v rámci hodín informatiky, dva z nich používajú učitelia. Riaditeľka si pochvaľuje najmä prínos v podobe skvalitnenia hodín.